ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk

tel./fax.: (059) 84 05 327
konto: 71 2490 0005 0000 4520 8377 0269

WYDZIAŁY

WYDZIAŁ NAUK
SPOŁECZNYCH

Instytut Muzyki
Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO
-HISTORYCZNY

Instytut Historii i Politologii
Instytut Neofilologii
Instytut Polonistyki
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZY

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
Instytut Fizyki
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
Instytut Matematyki
Instytut Nauk o Zdrowiu