Informacja o firmie

CARGOTOR Sp. z o.o.  powstała w listopadzie 2013 roku.

100% udziałów  CARGOTOR objęło PKP CARGO SA.

 

Dane spółki:

CARGOTOR Sp.z  o.o.
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17
Nr KRS: 0000484401, NIP: 7010403200
kapitał zakładowy: 20 181 000,00zł

 

KRS - pobierz

Cele strategiczne

  •  udostępnianie przewoźnikom kolejowym infrastruktury logistycznej/usługowej na zasadach komercyjnych z poszanowaniem zasady równości
    poszczególnych podmiotów;
  • utrzymanie infrastruktury kolejowej gwarantujące bezpieczny transport towarów koleją na zarządzanym obszarze;
  • rozwój technologiczny – głównie w zakresie utrzymania infrastruktury skutkujący poprawą jakości świadczonych usług;